Üçüncü Mustafa Biyografisi ( 19.01.1717)- (21.01.1774)

Osmanlı sultanlarının yirmialtıncısı ve İslam halifelerinin doksanbirincisi. Saltanatı: 1757-1774 Babası: III. Ahmed Han – Annesi: Mihriman Sultan Doğumu: 28 Ocak 1717 Vefatı: 21 Ocak 1774 Mustafa Küçüklüğünden itibaren iyi bir eğitim ve öğretim gördü. Yüksek din ilimleri, edebiyat, tarih, coğrafya, nücum (astroloji) tıp, devlet idaresi ve askeri bilgileri devrin meşhur alimlerinden tahsil etti. III. Osman […]

Afife Jale ( 1902)- (24.07.1941) İlk Türk Kadın Tiyatrocu

Afife Jale 1902 yılında İstanbul’da doğdu. Dr. Sait Paşa’nın torunudur. Türk ve müslüman kadınlarının sahneye çıkmasının yasak olduğu dönemde, Darülbedai’de (Şehir Tiyatroları) açılan sınava girdi. Kadıköy’deki Apollon Tiyatrosu’nda sahnelenen, “Yamalar” adlı oyunda, “Emel” karakterini canlandıran, ermeni kökenli Eliza Binemeciyan yurt dışına gitti. Onun yerine Afife Jale sahneye çıktı. Bu olayla sahneye çıkan ilk Türk ve […]

Yıldırım Beyazıt Biyografisi ( 24.11.1357)- (09.05.1401)

Yıldırım Beyazıt Biyografisi ve hayatı Yıldırım Beyazıt Sultan Murad-ı Hüdavendigar’ın oğlu olup, 1360 yılında Gülçiçek Hatun’dan doğdu. Küçük yaştan itibaren zamanın seçkin alimlerinden ilim öğrendi. Değerli kumandanlardan askerlik, sevk ve idare derslerini gördü. 1381 yılında devlet idaresinde yetişmesi için Kütahya’ya vali tayin edildi. 1389’da haçlı ordusu ile yapılan Birinci Kosova savaşına katılarak büyük kahramanlık gösterdi. […]

İbrahim Şinasi Kimdir, İbrahim Şinasi Biyografisi

İbrahim Şinasi Hayatı İbrahim Şinasi 5 Ağustos 1826’da İstanbul’da doğdu. Topçu yüzbaşısı olan babası Mehmed Ağa 1829’da Osmanlı-Rus Savaşı sırasında vurularak ölünce, annesi onu yakınlarının desteğiyle büyüttü. Şinasi ilköğretimini Mahalle Sıbyan Mektebi’nde ve Feyziye Okulu’nda tamamladıktan sonra Tophane Müşiriyeti Mektubî Kalemi’ne katip adayı olarak girdi. Burada görevli memurlardan İbrahim Efendi’den Arapça ve Farsça öğrendi. Aynı […]

Fatih Sultan Mehmet ( 23.07.1428)- (09.10.1478)

Fatih  Sultan Mehmet Sultan Murat Han, oğlu şehzade Mehmet’i yalnız din ve fen ilimlerinde yüksek bir tahsil yaptırmak ve bir takım kültür dillerine (Arapça, Farsça, Latince, Yunanca ve Sırpça) sahip olarak yetiştirmekle kalmadı. Fatih  Sultan Mehmet , bu kudretli ve kabiliyetli şehzadeye tecrübeli devlet adamlarından ve büyük alimlerden müteşekkil yüksek bir muhiti, maddi manevi bakımlardan […]